donderdag, 13 september 2018 02:13

Privacy beleid

Bakker Daktechniek, gevestigd aan Broekweg 80, 5502BC Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bakkerdaktechniek.nl
Broekweg 80,
5502BC Veldhoven
+31(0)6-18295952

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakker Daktechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakker Daktechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bakker Daktechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bakker Daktechniek neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bakker Daktechniek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bakker Daktechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

ActiviteitenGegevenscategorieënBewaartermijnWettelijke grondslag
Algemene communicatie e-mailsNaam, e-mail, inhoud berichtNiet relevante e-mails worden binnen 30 dagen verwijderd.E-mail is een standaard manier van communicatie.
Belangrijke communicatie e-mailsNaam, e-mail, inhoud berichtBelangrijke e-mails blijven voor onbepaalde tijd bewaard in een specifieke klantmap.Belangrijke afspraken om administratieve redenen.
Contactformulier websiteBedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats, Soort, Telefoonnummer, E-mail, Onderwerp, Bericht30 dagen in database.Contactformulier is een standaard manier van communicatie en fungeert als backup in geval van storing

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakker Daktechniek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bakker Daktechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bakker Daktechniek uw persoonsgegevens aan
andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

TypeDoelNaamGegevenscategorie
AccountantAdministratie & adviesNaam, adres, e-mail, rekeningnummer, BTW
Hostingprovider & webdeveloperWebsite bouwen en onderhoudCreaktor, Adres: De Kreijenbeek 71, 5553BB Valkenswaard, Nederland, Telefoon: +31(0)407875795, E-mail: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats, Soort, Telefoonnummer, E-mail, Onderwerp, Bericht
Google Analytics & AdwordsStatistieken verzamelenGoogle

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakker Daktechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u contact met ons opnemen?

Bel: +31(0)6-18295952 of

mail: